Ziyaretçi Sayımız : 16639

ICP-OES Spektrometre Cihazı

ICP-OES spektrometresi cihazı Kırklareli Valiliği İl Özel İdare kaynakları ile Müdürlüğümüz Laboratuarına alınmıştır.

 ilimizin tarımsal faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacaktır.

2012 DÜNYA SU GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE

“TRAKYA`DAKİ SU KAYNAKLARININ MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ”

KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

     

 

 

Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce desteklenen Konferansa Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Halim ORTA ve Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürü Dr.Fatih BAKANOĞULLARI konuşmacı olarak katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın ardından Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr.Sayın Erol ÖZKAN’ın ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Hasan ÇEBİ’nin açılış konuşmaları ile başlayan Konferans;Konuşmacılardan Dr.Fatih BAKANOĞULLARI’nın “Kırklareli’nde İklim Değişikliği ve Kuraklık”, Prof. Dr. Halim ORTA’nın “Trakya’daki Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği” konulu sunumları ile devam etti. Konferans izleyicilerinin sorularının cevaplandırılması ve katkılarının alınması ile sonlandırılmış oldu.

 

TÜBİTAK VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN “ULUSAL MERA KULLANIM VE YÖNETİMİ”  PROJESİ MEVCUT MERALARIMIZIN % 80 `İ KAPSAYAN 48 İLİN MERALARINDA TAMAMLANMIŞ OLUP, MERA YÖNETİMİNDEN SORUMLU BİRİMLERE  YARDIMCI OLACAK BİLGİVE BULGULARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞILABİLİNİR

ULUSAL MERA PROJESİ

 

Hasat Dane kayıpları

 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Kırklareli  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen   “Biçerdöver ile Hasatta Ürün Kayıplarının Önlenmesi” konulu panel 13.06.2012 tarihinde Kırklareli Ticaret Borsası Toplantı Salonunda biçerdöver sahipleri, operatörler, ziraat odası başkanları, üreticiler ve hasatta görevli kontrolörlerin katılımı ile yapıldı. Konusunda ilk olmasının yanında, bu güne kadar hasat çalışmalarında sadece denetime tabi olmanın ötesinde görüş ve düşüncelerini açıklayabileceği bir ortama biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin de ilgi göstermesi düzenlenen panelin amacında olduğunu da göstermiştir.

 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürü Dr. Fatih BAKANOĞULLARI’nın yönettiği panel oturumunda, anız yangınlarının olumsuzlukları konusuna değinildikten sonra, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süleyman DİRİL, İlimizdeki hasat çalışmalarının başlangıcından günümüze kadar bir değerlendirmesini yapmış, ayrıca ilimizin biçerdöver ve operatör varlığı ile ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra konunun hukuksal ve idari boyutu ile ilgili bilgilendirme yapmıştır.

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden Dr. Mehmet Fırat BARAN biçerdöver hasadı ile ilgili teknik konularda değerlendirmede bulunarak; özellikle biçerdöver ile hasatta meydana gelen kayıpların nerelerden olduğu, yine bu kayıpların ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri, ne gibi tekniklerin kullanılması hususlarında bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirmelerde bulunarak hasat kayıplarının ekonomik değerlerini de ortaya koyduğu panel soru ve cevap kısmının ardından son bulmuştur.

  Trakya Bölgesi 34. Bölge Bilgi Alışveriş (BAV) Toplantısı Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 27 Eylül 2012 Perşembe günü saat 13.30’da yapıldı. Araştırma, yayım ve çiftçi bağının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Bilgi Alış Veriş Toplantısı Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları’nın açılış konuşması ile başladı.

     

Trakya Bölgesi’ndeki İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Bölgedeki Araştırma Enstitüleri ile Araştırma istasyonları ve bal üreticilerinin katıldığı toplantıya yaklaşık 160 kişi iştirak etti.

     

Gündem gereği “Modern Arıcılık Teknikleri Ve Bal Arısı Hastalıklarıyla Mücadele’’ kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Oskay, Atatürk Toprak Su ve tarımsal Meteoroloji Araştırma istasyonu Müdürlüğünden Uzman Başak AYDIN “Kimyevi Gübre ve Toprak Tahlili Desteğinin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi ” ve Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ “Asit  Karekterli  Toprakları Kireçlemenin Ayçiçeği ve Mısır Bitkilerinin Su Kullanma Randımanı Üzerine Etkisinin Araştırılması “ hakkında katılımcılara sunumlarıyla bilgi verdiler.  Daha sonra koordinatörlerin sırayla söz alarak gündemde olan konuları değerlendirdiği toplantı sona erdi

ÇATAK-EĞİTİM

 

 

 

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Eceabat Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü ile ortaklaşa “Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması” (ÇATAK) projesi kapsamında bazı tarımsal konularda, 15 Kasım 2012 de Saat 13:00' te Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda proje kapsamında çalışan çiftçilere konu uzmanı yetkililerince ; toprak ve su kalitesinin korunması , toprak ıslahı, gübreleme ve gübreleme çeşitleri, malçlama, erozyonun önlenmesi, tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması, toprak işleme ve anıza direk ekim konularında bilgiler verildi.

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürü Dr. Fatih BAKANOĞULLARI’nın açılış konuşmasında; Çatak Projesinin amacının toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi olduğunu belirterek yapılan bu ortak çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek bu gibi çalışmaların devam etmesi temennisinde bulunduktan sonra, Araştırma İstasyonu Teknik elamanlarından Dr. Mehmet Fırat BARAN; katılımcılara uygun toprak işleme yöntemleri, erozyondan zarar gören tarım alanlarının korunması için önlemler alınması ve malçlama uygulanması konularında, Araştırma İstasyonu Teknik elamanlarından Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ ise toprak ve su yapısının korunması, drenaj, jips uygulaması, ahır ve çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması konularında katılımcılara sunumlarını yaptılar.

Çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısında sorulan sorulara da cevap veren konu uzmanları; dilek ve temennilerle toplantı sona ermiştir.

 

Tarımsal Öğretimin 167. Yıl Dönümü etkinlikleri Çerçevesinde

"Toprak ve Bitki Besleme Sorunları" paneli düzenlendi.

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kırklareli Ziraat Mühendisleri İl Temsilciliği ile birlikte düzenlenen ve Araştırma İstasyonu Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen panele katılım ve ilgi büyük oldu.

       

Açılış konuşması İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN tarafından, oturum başkanlığı ise Araştırma İstasyonu Müdürü Dr. Fatih BAKANOĞULLARI tarafından yapılan panelde, Dr. Mehmet Ali Gürbüz ve Ziraat Yüksek Mühendisi İlker KURŞUN panelist olarak sunumda bulundular. Panelin sonunda, konuşmacılara ve işbirliği yapılan kurum yöneticilerine İl Temsilcimiz ve Kırklareli Belediye Başkan Vekili tarafından teşekkür plaketleri verildi.

 

“SU PANELİ” YAPILDI

21 Mart 2013 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Su” konulu panel düzenlenmiştir. Panel’in açılışı İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ tarafından yapılmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof Dr. Halil Önder’in moderatörlüğünde yapılan panelin birinci oturumunda “Su Politikaları, Tarım ve Su” konuları irdelenmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Havza Yönetimi Planlama Daire Başkanlığı’ndan Saliha DEĞİRMENCİOĞLU, “Dünya’da ve Türkiye’de Su Politikaları” Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı’ndan Dr. Hakan AKSU “Türkiye’de Su Politikaları”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyon Müdürlüğü’nden Dr. Fatih BAKANOĞULLARI  “Tarım ve Su” konularında konuşmalar yapmışlardır.

Panelin ikinci oturumunda ise “Su ve Sağlık” konusu işlendi, Oturumda İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU “Ambalajlanmış Sular ve Sağlık”, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun AKSU “Suyla Bulaşan Hastalıklar ve Su Hijyeni” konularında konuşmalar yapmışlardır.

Araştırma İstasyon Müdürümüz Sayın Dr. Fatih BAKANOĞULLARI konuşmasında “İçme, kullanma, endüstri ve tarımda tüketilen su miktarları; mevcut veriler dikkate alınarak incelendiğinde suyun en çok tarımda kullanıldığını, ülkemizde suyun yüzde 72’si tarımda, yüzde 18’i evsel kullanımda ve yüzde 10’u sanayi sektöründe tüketildiğini belirtti ve belirli kalitede su kullanımının bitkisel üretim için de, hayvansal yetiştiricilik için de vazgeçilmez olduğunu,  çünkü 1 kg buğday üretmek için 1,2 m3 suya,  1 kg yumurta için 4,7 m3, 1 kg peynir için 5,3 m3, 1 kg et için 16 m3 su gerektiğini, tarımsal sulamada damla sulamaya geçmenin hayati olduğunu” vurgulamıştır.

 

Çalıştaydan fotoğraflar

 

 

Dr. Ülviye ÇEBİ Edirne TV’nin konuğu oldu.

Enstitümüz araştırmacılarından Dr. Ülviye ÇEBİ Edirne TV’de Cuma akşamları saat 21:00’de canlı olarak yayınlanan ve Atilla BİLGİN’in hazırlayıp sunduğu “Tarım Saati” programının 29 Kasım 2013 tarihli yayınına konuk oldu. Konuşmasında;

 - Enstitümüz,

 - Türkiye ve Trakya su kaynaklarının sektörsel bazda kullanımı,

 - Sulama yöntemleri ve tarımda suyun tasarrufu,

 - Kırklareli ovası ve Kayalıköy yağmurlama sulama rehberlerinin tanıtımı ve

 - Sulama suyunun kalitesinin önemi hakkında bilgiler vermiştir.  

           

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen 2014 yılı laboratuar analizi birim fiyatları açıklanmıştır. 

Tüm listelere http://www.tarim.gov.tr/DHDB/Sayfalar/AnasayfaDetay.aspx?rid=13 linkinden ulaşabilirsiniz.

2014 YILI STAJ BAŞVURULARI

Kurumumuzda 2014 yılı yaz staj döneminde üniversite öğrencilerinden önlisans ve lisans programlarında yukarıda yazılı bölümlerden toplam 15 öğrenci stajyer olarak kabul edilecektir. Bu bölümlerden başvurular 31 Mart 2014'e kadar yapılacaktır.

 

      Staj Dalı

Biyosistem Mühendisliği

Kimya Teknolojisi / Kimya

Laboratuvar Teknolojisi

Meteoroloji Mühendisi

Organik Tarım

Seracılık

Sulama Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 

 

Yukarıda yazılı bölümlerden kontenjan (15 kişi)  kadar başvuru olmazsa; yakın bölümlerden de 01-15 Nisan 2014 arası stajyer kabul edilecektir.

İlgililere duyurulur

 

 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Gezici Çalışma Grubu

   Enstitü/İstasyon uygulamalarını yerinde görmek amacıyla 16 - 18 Nisan 2014 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz, Tarla Bitkileri Araştırma Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 2014 yılı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Gezici Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, 17 Nisan 2014 günü Müdürlüğümüzü ziyaret eden Grup Üyelerine, kurumumuzun araştırma projeleri ve laboratuar çalışmaları hakkında bilgiler verilerek Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülen Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkileri isimli projemizin yürütüldüğü Koruköy Merasına teknik gezi düzenlenmiştir.

     

 

Noter tarafından belirlenmiş listenden 12.09.2014 tarihinde yapılan mülakatlar sonucunda kurumumuzda geçici işçi olarak çalışacaklar:

Yunus KIRTALMA

Gülşah TOMRUK

İbrahim TOKOĞLU

Serkan ÖZDEMİR

Levet GÜZELYEL

 


Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Tüm Hakları Saklıdır  © 2011